Logo Logo

Detalii produs ROTR

Asigurarea ROTR (Risc financiar – ARR), polita de asigurare a capacitatii financiare si raspunderii operatorilor de transport rutier, este destinată operatorilor de transport rutier pentru obtinerea licenței de transport. Conform prevederilor legale in vigoare, operatorul de transport trebuie să facă dovada că dispune de capacitate financiară în valoare de 9.000 euro pentru primul autovehicul și de cate 5.000 euro pentru fiecare din celelalte autovehicule.

Asigurarea de Raspundere a Operatorilor de Transport Rutier – ROTR – functioneaza in baza Ordonantei de Urgenta 980/2011 si a Ordinului Ministerului Transportului, Constructiilor si Turismului nr. 1892/2006 care are ca obiect acoperirea raspunderii ce ii revine operatorului de transport rutier in care este mentionata expres obligativitatea operatorului de transport rutier de a avea o capacitate financiara minima de 9.000 Eur pentru primul vehicul si 5.000 Eur pentru celelalte vehicule.

Prin achizitionarea unei asigurari de Raspundere a Operatorilor de Transport Rutier se asigura solvabilitatea ceruta la nivel legislativ in cazul in care se produce unul din riscurile asigurate.

Riscuri asigurate

• Prejudicii materiale aduse unor terte persoane ca urmare a neonorarii unor comenzi sau contracte de transport, cauzate de declansarea procedurilor judiciare de lichidare a societatii Asiguratului;
• Cheltuieli suplimentare facute cu acordul Asiguratorului pentru organizarea unor transporturi in vederea onorarii comenzilor sau contractelor de transport incheiate;
• Cheltuieli cu apararea impotriva unor pretentii nejustificate ale unor terte persoane, facute cu acordul Asiguratorului;
• Cheltuieli de judecata la care este obligat Asiguratul in procesul civil;
• Cheltuieli cu expertize facute cu acordul Asiguratului;

Excluderi

Polita ROTR nu acopera daunele survenite:
• din alte cauze decat insolvabilitatea sau falimentul asiguratului;
• daca riscul asigurat s-a produs din cauza unor catastrofe naturale (cutremur, inundatii, alunecari de teren, eruptii vulcanice) sau in stare de razboi, razboi civil, invazie militara, actiunea unui dusman extern, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara, confiscari, exproprieri, nationalizari, sechestrari şi rechizitionari, explozie atomica, radiatii sau infestari radioactive, poluare sau contaminare din orice cauza;
• generate de forta majora invocata de asigurat si dovedita cu documente emise de catre autoritatile publice competente;
• in timpul comiterii unor fapte incriminate ca infractiuni savarsite cu intentie, rea-credinta, frauda sau bancruta frauduloasa a asiguratului;
• din culpa terţului pagubit;
• transporturi contractate/efectuate necorespunzator in perioada in care asiguratul nu detinea avizele/autorizatiile/licentele prevazute de lege sau cu mijloace de transport neadecvate;
• pretentii de despagubiri formulate de sotul/sotia reprezentatilor sau prepusilor asiguratului, pentru prejudicii cauzate de acestia;
• pagube indirecte sau de consecinta, chiar daca acestea sunt urmarea neindeplinirii contractului de transport, cum ar fi :amenzi, taxe, penalitati, credite bancare şi dobanzi, creante bugetare, fluctuatii valutare, rate de leasing, chirii, cheltuielile de judecata stabilite prin hotarare penala, cheltuielile de executare a hotararilor privind plata despagubirilor,precum si daune morale;
• pagube care sunt sau pot fi despagubite in baza altor tipuri de asigurari.

Suma asigurata

Suma asigurata se stabileste in Euro si reprezinta diferenta dintre „nivelul financiar minim” si „capitalurile proprii ale operatorului de transport rutier”. Capitalul propriu al operatorului de transport rutier existent se certifica cu copia legalizata a ultimului bilant contabil inregistrat la administratia financiara, iar capitalul varsat in cazul operatorului de transport rutier nou infiintat, cu certificatul constator eliberat de Oficiul Registrului Comertului.

Operatorul de transport rutier este obligat sa aibe o capacitate financiara minima de 9.000 Eur pentru primul vehicul si 5.000 Eur pentru celelalte vehicule.

Informatiile cu privire la depunerea actelor necesare eliberării documentelor emise de A.R.R., precum si datele de contact ale agentiilor teritoriale sunt disponibile pe site-ul oficial, accesand linkul de mai jos:
Eliberare licenta transport
Formulare utile